30 Apr

Ain laulain työtäs tee

spr vappu 2012

Niklas Meltio / Suomen Punainen Risti

May Day is internationally known as the workers’ day. Henry Goes Live wishes happy May Day for everyone!

Taas on se aika vuodesta, kun ilmapallot, serpentiini, opiskelijat värikkäine haalareineen ja kellastuneet ylioppilaslakit jalkautuvat katukuvaan – vappu on täällä!

Vappua on tyypillisesti pidetty työväen ja opiskelijoiden juhlana. Sen historia ulottuu kuitenkin aina 700-luvulle pyhän Valpurin aikaan, josta juhlapäivä on myös saanut nimensä. Nykyaikaisen merkityksensä vappu sai 1800-luvulla, jolloin työväen liikkeen ja ylioppilaiden juhliminen saapui suomenlahden yli Ruotsista myös meille. Tänä päivänä toukokuun ensimmäinen onkin siis virallinen vapaapäivä – suomalaisen työn päivä.

Ottamatta kantaa vapun eittämättä poliittiseen luonteeseen, työ on juhlapäivänsä ansainnut.

Työllä on meille suomalaisille suuri merkitys. Se ei pelkästään anna toimeentuloa, joka mahdollistaa elämän perustarpeiden tyydyttämisen, vaan on yksi tärkeä elämänlaatuamme määrittelevä osa. Vaikka työhön suhtaudutaankin nykyään aikaisempaa välineellisemmin, moni suomalainen pitää työtä yhä keskeisenä itsensä toteuttamisen keinona.

Mitä-työ-antaa-sinulle

Vaikka työn ei tule antaa olla minäkuvamme suurin määrittelijä, sen osuutta hyvinvoinnistamme ei myöskään tule väheksyä. Vietämme töissä noin 36,4 tuntia viikossa, 1700 tuntia vuodessa, valtaosan elämästämme. On siis tärkeää, että viihdymme.

Työ tuo elämäämme paljon arvokasta sisältöä. Työ on paikka, missä solmimme suurimman osan aikuisiän ystävyyssuhteistamme. Pääsemme haastamaan älyämme, olemaan luovia ja kehittymään. Siellä pääsemme muuten niin individualistisessa Suomessa olemaan yhteisöllisiä.

Työn motivaattoreita mitattaessa tutkimuksissa korostuvat samat käsitteet, joilla yllättäen on hyvin vähän tekemistä rahan kanssa. Suomalaiset pitävät merkityksellisinä sellaisia hyvin inhimillisiä asioita ja arvoja kuten hyvää työilmapiiriä, tasapuolisuutta, yhteisöllisyyttä, uuden oppimista, vapautta, tukea, mahdollisuutta vaikuttaa ja arvostuksen saamista. Samoja asioita, joita myös Punainen Risti toiminnassaan korostaa.

Sosiaalisuus on sisäänrakennettu ominaisuus ihmisessä – tarvitsemme toinen toisiamme. Töissä, kuten missä tahansa muussakin yhteisössä, yhteisöllisyys on saavutettavissa vain sen jäsenten erilaisuuden hyväksymisellä, aidolla tuella ja luottamuksella. Parhaassa tapauksessa yhteisöllisyys kasvattaa jokaisen yksilön henkilökohtaisia resursseja ja tällä tavalla parantaa hyvinvointia, oppimista sekä tehokkuutta.

Ohjeita-hyvään-vappuun

Samalla tavalla kuin yhteisöllisyys korostuu työn arvottamisessa, Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön tekemän tutkimuksen mukaan myös vapussa suomalaisten mielestä parasta on yhdessäolo ystävien, tuttavien ja läheisten kanssa.

Nautitaan siis huomenna hyvästä ruoasta, seurasta ja toivottavasti hyvistä ilmoista yhdessä toisistamme välitäen ja huoltapitäen.

Henry Goes Live toivottaa kaikille hyvää vappua!

Riikka Hietajärvi

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!