03 Dec

Elintärkeät ensimmäiset minuutit – osaatko toimia?

Onnettomuustilanteissa oikein annettu ensiapu voi säästää lääkärissä käynniltä tai jopa pelastaa henkiä. Tuleva ensihoitaja ja ensiavun intohimoinen vapaaehtoinen, 18-vuotias Tomi Malinen kertoo, mitä ensiaputaitoja jokaisen ainakin kannattaisi osata ja miksi nopeus on ensiavussa valttia.

hätänumero

Kotimme ja lähiympäristömme ovat täynnä vaaranpaikkoja, joissa yksinkertaiset ensiaputaidot voivat pelastaa henkiä. Vuonna 2013 lähes 3000 suomalaista kuoli tapaturmaisesti: koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa 2268, tieliikenneonnettomuuksissa 258 ja työpaikkatapaturmissa 22 henkeä.

Vaikka suurin osa tapaturmista on pienempiä, esimerkiksi kotona, työpaikalla tai muuten vapaa-ajalla sattuvia kaatumisia, palovammoja tai haavereita, jokaisen on hyvä varautua myös vakaviin onnettomuuksiin. Tilanteisiin joudutaan usein äkillisesti, jolloin aikaa miettiä on vain vähän tai ei lainkaan.

– Ensiaputaidot pelastavat henkiä, sillä ne ensimmäiset minuutit ovat usein merkityksellisimpiä. Jos ensiapua ei ole onnettomuustilanteessa annettu, paikalle saapunut ensihoitoyksikkö ei välttämättä voi enää korjata vahinkoa, kertoo 18-vuotias Suomen Punaisen Ristin Nilsiän osaston ensiavun vapaaehtoinen Tomi Malinen.

Ei ikä, vaan taitokysymys

Ensiapu ei katso ikää. Ensimmäistä kertaa 12-vuotiaana ensiapukurssin käynyt Tomi on siitä hyvä esimerkki. Ensiavussa häneen tekivät heti vaikutuksen kurssin ja ensiavun vaatima säpinä ja sähäkkyys, mutta myös oman lähipiirin tuki.

– Olen kolmannen polven vapaaehtoinen, sillä myös isäni ja ukkini ovat olleet aktiivisia SPR:läisiä.

Tomin kohdalla ensiapu vei miestä tavallista pidemmälle, sillä kursseilla kerätty kokemus innosti häntä myös ammatinvalintaan. Nyt hän opiskelee ensihoitajaksi.

älä hukkaa aikaa

Muista kylkiasento ja painelu-puhalluselvytys

Kokeneena ensiavun antajana ja kouluttajana Tomi tietää, että tavallisten ihmisten ensiaputaitojen tärkeyttä ei pidä aliarvioida – päinvastoin. Esimerkiksi onnettomuuksissa loukkaantunutta uhkaa usein tukehtuminen, ja sen myötä vakavakin aivovaurio. Perusensiaputaitojen hallinta on siis kriittistä, jotta toiminta onnettomuustilanteissa olisi tarvittavan nopeaa ja määrätietoista.

– Nyt kun julkisesta terveydenhuollosta karsitaan, ensiaputaitojen tarve on korostunut entisestään. Ensivasteen saantiin onnettomuuspaikalle on tullut enemmän viivettä. Perusensiaputaidoilla pystyy auttamaan peruselintoimintojen ylläpitämisessä ennen ammatillisen ensihoidon saapumista.

Tomi kertoo, että niinkin yksinkertaiset keinot kuin kylkiasento ja painelu-puhalluselvytys auttavat usein siihen asti, kunnes sairastunut tai vammautunut saadaan terveydenhuollon ammattilaisten hoitoon.

– Ne ovat kaksi hyvin helposti opittavaa asiaa, joilla pystyy akuuttitilanteessa pelaamaan lisää aikaa sekä onnettomuuden uhrille kuin ensihoitajillekin.

hoitoketju

Ensiapu auttaa myös kotona

Vakavien onnettomuustilanteiden ja sairaskohtausten lisäksi ensipua on hyvä osata myös arkisten tapaturmien vuoksi. Esimerkiksi pienillä palovammoilla ja haavoilla ei tarvitse aina kuormittaa ensihoitoa, vaan maallikon antama ensiapu voi hyvin olla se ainoa tarvittava hoito.

Tomi muistuttaa, että ensiaputaitoja täytyy myös pitää yllä, sillä ne saattavat unohtua nopeasti.

Usein tehokkain keino saada ihmisiä lähtemään ensiapukursseille, on houkutella kaverit mukaan. Niin Tomikin on tehnyt. Osa heistä on myös jäänyt aktiivisesti toimintaan.

– Kaikki meistä ovat jossain vaiheessa joutuneet käyttämään oppimiamme ensiaputaitoja, vähintään kotitapaturmissa. Voi siis sanoa, että kursseista on todella ollut hyötyä.

tapaturmat

Vanhempien pitäisi petrata

Tomin mukaan etenkin nuorilla ensiaputaidot ovatkin nykyisin yhä paremmin hallussa. Koulujen opetussuunnitelmiin kuuluu ensiavun perusteet. Lisäksi esimerkiksi joissakin lukioissa ensiavun 1. ja 2. kurssit käymällä saa suoritettua yhden terveystiedon kurssin.

– Nuoret ovat muutenkin yhä kiinnostuneempia oppimaan ensiapua, Tomi uskoo.

Huolestuneempi hän on vanhempien ikäryhmien ensiaputaidoista.

– Siinä missä nuoret oppivat ensiaputaitoja usein jo koulussa, aikuisten tulee itse olla aktiivisia. Tästä syystä toisilla taidot puuttuvat täysin.

velvollisuus auttaa

Haluatko lisää tietoa?

SPR järjestää ensiapukursseja aktiivisesti ympäri Suomea.

Voit myös harjoitella ensiaputaitoja tai testata omia valmiuksiasi Punaisen Ristin ensiapupelien ja -testien avulla.

Teksti ja kuvitus: Riikka Hietajärvi

2 thoughts on “Elintärkeät ensimmäiset minuutit – osaatko toimia?

  1. Ensiapukoulutus.fi -sivuilta löytyy valtakunnallinen ensiapukoulutuskalenteri. Ensiapukoulutuspuhelin 020 701 2376 palvelee kautta Suomen.

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!