04 Feb

Avun ketju alkaa sinusta

Feissareilla eli katuvarainhankkijoilla on tärkeä työ auttamisen alkumetreillä. Keräsimme syitä, miksi sinun kannattaisi pysähtyä juttelemaan feissarille. Videolla Suomen Punaisen Ristin feissari Miia Junes kertoo, miten ihmiset suhtautuvat punaisen kansion ja sinisen liivin kanssa kulkevaan sanansaattajaan.

Avun ketju alkaa lahjoittajasta. Apua ei ole, jos ei ole lahjoittajaa. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin lahjoituksista yli 90 % tulee yksittäisiltä ihmisiltä. On siis selvää, että lahjoittajat ovat merkittävässä osassa, kun autetaan heikoimpia niin kotimaassa kuin katastrofialueilla. Feissareilla on tärkeä tehtävä etsiä näitä hyvää tekeviä ihmisiä ja motivoida heidät auttamaan.

Positiiviset kohtaamiset jäävät mieleen, ja joskus on vain mukavaa jutella tuntemattomalle. Feissarit ovat myös hyviä tietolähteitä, jos haluat oppia tuntemaan järjestöjä paremmin. Kokeneen feissarin Miian mukaan on sallittua pysähtyä juttelemaan myös vain ajan kuluksi. Samalla saatat oppia jotain feissarin työstä, johon kohdistuu usein vääriä ennakkoluuloja. Feissareiden luullaan usein olevan pääasiassa nuoria ja opiskelijoita, mutta tämä ei pidä paikkansa. Suomen Punaisen Ristin feissarien keski-ikä esimerkiksi Turussa on 32 vuotta ja Oulussa 29 vuotta. Onpa osa tiiminvetäjistä yli 40-vuotiaitakin.

Kuukausilahjoittajien säännöllinen tuki mahdollistaa tehokkaan ja pitkäjänteisen auttamisen.Kun tiedossa on etukäteen, kuinka moni auttaa rahallisesti, on mahdollista koordinoida apu paremmin ja reagoida nopeasti. Hätäapukeräys pystytään aloittamaan äkillisen katastrofin sattuessa vasta, kun pahin on jo tapahtunut. Kuukausilahjoittajien avulla myös hiljaiset katastrofit, eli ne, jotka eivät enää ole esillä mediassa, pysyvät tuen kohteina.

Lue lisää kuukausilahjoittamisesta.

Video: Joona Möttö

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!