07 Oct

Inga stenar!

 nostones

Röda Korsets unga tar ställning till situationen med asylsökande och invandrardiskussionen. Dela ställningstagandet i sociala medier med hashtag #IngaStenar, eller skapa #IngaStenar-badge till din profilbild.

Invandrardiskussionen fick en ny ton efter septembernatten då stenar kastades mot en av Röda Korsets anställda vid porten till en flyktingförläggning. Bestörtningen följdes av oro över de frivilliga och dem som bor i flyktingförläggningen. Den slutliga känslan var förvirring: varför dessa stenar? Vilket alternativ erbjuds i stället, när man föreslår att Finland skulle låta bli att hjälpa de nödställda?

Varenda en som varit tvungen att lämna sitt hem är en nödställd. På grund av kriserna i Syrien, Irak och Somalia finns nu fler flyktingar i världen än någonsin efter andra världskriget: uppskattningsvis 60 miljoner. När vi förundras över mängden asylsökande som kommer till Finland glömmer vi lätt att största delen av dem som åker stannar i ett grannland närmare sitt hem. Endast få fortsätter på den otrygga färden mot Europa. Men en del av dessa har i alla fall nått vår dörr.

Hjälpande är inte en fråga om val. Enligt grundlagen måste vi skydda utlänningar som i sitt hemland hotas av dödsstraff, tortyr eller annan behandling som kränker människovärdet. Oberoende av nationalitet ska människor behandlas människovärdigt och måste garanteras nödvändiga hälsovårdstjänster. Det finns internationella överenskommelser om behandlingen av asylansökningar, omhändertagande av flyktingar och att de som beviljas asyl ska få en chans att börja ett nytt liv i sitt nya hemland.

Vi stärker de hjälpbehövandes röst

Finlands Röda Kors tar inte ställning till vem Finland borde välkomna och vem som hellre borde stanna utanför gränserna. Vår uppgift är att hjälpa människor oberoende av bakgrund och ankomstorsak och att stöda myndigheterna i deras arbete nu när hundratals asylsökande anländer till Finland dagligen. Genom att verka och tala för de hjälpbehövande stärker vi människornas egen röst – de hjälpbehövandes, som Röda Korset redan hjälpt i ursprungslandet, i flyktinglägren, i Europas hamnar och nu i Finland. Hjälpen som Röda Korset organiserar tillsammans med myndigheterna hjälper också andra än flyktingarna: att erbjuda vaccinationer åt dem främjar hälsan för alla som bor här.

Vi hoppas att stenarna som kastades i september på flyktingförläggningens gård var de sista. I vilket fall som helst fortsätter vi vårt arbete för att stöda asylsökanden. Vi är glada att tusentals finländare har velat delta i Röda Korsets och andra organisationers hjälparbete. Under september månad fick vi tusen nya medlemmar i stället för de sedvanliga hundra. Och hungerdagens bössinsamling gav det tredje bästa resultatet genom tiderna.

Det har varit fantastiskt att se att var tredje ny frivillig nu i höst varit under 29 år. Många unga tar alltså ställning genom att handla för humanitet – genom att ta till insamlingsbössan, arbeta som frivillig i en flyktingförläggning eller delta i mångkulturell verksamhet.

Samtidigt har vi märkt att diskussionen i Röda Korsets ungas egen närkrets, i skolor och bland kamrater, har hårdnat. Särskilt i sociala medier är det lätt att bara se till fakta som stöder ens egen uppfattning och komma med rasistiska kommentarer som man inte skulle säga ansikte mot ansikte. När också medierna talar om asylsökandena som en ström eller massa är det svårt att komma ihåg att “massan” består av människor, som var och en har sin egen historia. Det effektivaste sättet att lindra sin rädsla för flyktingar är att modigt möta dem ansikte mot ansikte – människa och människa.

I varje anländande döljer sig en möjlighet

Röda Korsets unga kräver en människovärdig behandling för asylsökanden och uppmanar alla att tänka på hur de egna attityderna påverkar ens närmiljö. Världen står redan vid vår dörr. Vi kan inte som samhälle välkomna endast dem som är till nytta för finländarna på de sätt som finländarna definierar utifrån sin egen erfarenhet och sina egna utgångspunkter. Annars klassificerar vi människor utgående från våra fördomar. Även om det inte alltid är lätt att anpassa sig till ett nytt land vill vi påminna om att i varje person som anländer döljer sig också en möjlighet. I kombination med kunnandet hos dem som redan bor i Finland kan deras kunskaper och färdigheter berika Finland både materiellt och andligt sett.

När vi begrundar vår egen inställning till flyktingarna kan vi börja med fakta. Tillförlitlig information om asylsökande och flyktingskap finns till exempel på Röda Korsets webbsidor.

Kom med och dela ställningstagandet i sociala medier med hashtag #IngaStenar, eller skapa #IngaStenar-badge till din profilbild.

Otto Kari

Finlands Röda Kors viceordförande

Ungdomarnas årsmöte 2015

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!