16 Jun

Kesä merellä – Caritas on vapaaehtoisuutta vaativissa olosuhteissa

Turun saaristossa laineilla keinuu kesän ajan pelastusalus ABSO kesälomailijoiden turvana. Laiva on lastattu pelastusalan ammattilaisilla, jotka lahjoittavat aikaansa ja ammattitaitoaan Suomen Punaisen Ristin ja Meripelastusseuran Caritas -ensivastetoiminnalle. Kysyimme Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin valmiuspäälliköltä Tommi Virtaselta, mitä Caritas -vapaaehtoisuus vaatii.

Miksi vapaaehtoista pelastustoimintaa tarvitaan Suomen vesillä? 

Saaristo on haastava toimialue. Yksistään Paraisten seudun asukasluku kolminkertaistuu kesäkuukausina ja suurin osa loma-asukkaista hakeutuu saarille, kauas mantereelle johtavista tieväylistä. Samalla tapaturmaherkkyys kasvaa, kun huolettomat, kokemattomat ja osin kykynsä väärin arvioineet lomailijat lähtevät vesille. Viranomaiset eivät ehdi joka paikkaan, minkä vuoksi tarvitaan avuksi osaavia vapaaehtoisia.

Caritas on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin virallinen ensivasteyksikkö. Se saa toimeksiantonsa suoraan hälytyskeskuksesta ja toimii saumattomassa yhteistyössä alueen viranomaistahojen kanssa. Esimerkiksi yksikön käyttämä pelastusvene on lainassa Suomen Meripelastusseuralta.

Keitä miehistöön kuuluu?

Mukana on meripelastajia ja terveydenhuollon ammattilaisia. Koska kyseessä on virallinen ensivasteyksikkö, on miehistön osaamistason oltava jo alkujaan hyvin korkea. Tiimin on kyettävä toimimaan itsenäisesti hyvin vaikeissa tilanteissa. Terveydenhuollon ammattitutkinto on vapaaehtoisuudelle paras lähtökohta. Caritaksen mukana onkin paljon ensihoidon ammattilaisia, jotka lahjoittavat kesälomastaan viikon vapaaehtoistoiminnalle.

Miehistöön kuuluu aina myös Punaisen Ristin vapaaehtoisia, jotka ovat käyneet vähintään järjestön oman ensivaste- tai ensiauttajakoulutuksen. Alus on toiminta-aikanaan välittömässä lähtövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa Turunmaan saaristossa. Seitsemän viikon päivystysjakson järjestämiseen tarvitaan noin 40 henkilöä, joten myös uusia ensivasteen vapaaehtoisia tarvitaan jatkuvasti.

Mitä taitoja vapaaehtoistyö pelastusveneessä edellyttää?

Caritas tarjoaa Suomen oloissa harvinaisen mahdollisuuden toimia terveydenhuollon vapaaehtoisena vaativissa olosuhteissa. Vapaaehtoiset antavat ensiapua ja ensihoitoa hätätilanteissa ja auttavat mahdollisuuksien mukaan myös muissa terveysasioissa.

Vapaaehtoisuus kysyy ennen kaikkea määrätietoisuutta, tavoitteellisuutta ja halua kehittää omaa osaamista Caritaksen edellyttämälle tasolle. Täysi-ikäisyyttä lukuun ottamatta toimintaan ei ole ikäkriteerejä.

Työhön sisältyvä vastuu ja sen kautta kehittyvä osaaminen voivat tarjota hyvää harjoitusta niille, joita kiinnostaa esimerkiksi Punaisen Ristin kansainvälinen avustustoiminta.

Voisiko Caritaksesta ottaa mallia muilla vesistöillä?

Caritaksen viitoittama esimerkki sopisi käyttöön myös laajemmin. Viranomaiset eivät ehdi kaikkialle ja vapaaehtoisvoimin tehtävä pelastustoiminta täyttää Varsinais-Suomessa tärkeän tilan. Vastaavalle olisi ehdottomasti kysyntää pitkin rannikkoa ja myös sisävesillä, jossa lomasesonki lisää vesistöjen hälytystehtäviä.

Caritas voitaisiinkin nostaa esille esimerkkinä saumattomasti toimivasta viranomaisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä. Yhteistyö parantaa viranomaisten toimintakykyä ja antaa Punaiselle Ristille arvokkaan tilaisuuden osoittaa käytännössä vapaaehtoisten osaavuutta. Suurimmat voittajat ovat kuitenkin Saaristomeren asukkaat, joiden elämää ja hyvinvointia Caritas turvaa myös tänä kesänä.

Caritas päivystää tänä kesänä Turun saaristossa 23.6–7.8. Seuraa Caritaksen kulkua Facebookissa: www.facebook.com/mscaritas

Teksti: Sami Kotiranta
Kuva: Elina Lavonen / Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!