04 Aug

Numu innostaa luovuttamaan verta

Nearly a thousand blood donations are needed every weekday in order for patients to receive the blood products they need in hospitals. Young Muslims NGO arranged a campaign to inspire young people to donate blood.

Nuoret muslimit ry (Numu) osallistui kansainväliseen verenluovutuspäivään kesäkuussa ja järjesti koko kesäkuun kestävän verenluovutuskampanjan.

Guleed Ahmed luovuttamassa verta. Kuva Hunderra Assefa

Tavoitteena oli tuoda verenluovutuksen tärkeys kaikkien tietoisuuteen ja erityisesti aktivoida sekä lisätä tietoisuutta muslimien keskuudessa. Nuorten aktivoiminen toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä on yhdistyksen ensimmäinen päätavoite, jota myös verenluovutuskampanjoiden avulla toteutetaan.

Numu haastoi erilaisia yhteiskunnan toimijoita ja yksilöitä luovuttamaan verta joko sovittuina verenluovutusvuoroina tai kesäkuun aikana ilmoittamalla luovuttavansa osana Numun ryhmää. Haaste lähetettiin eri tahoille ja henkilöille, joiden kanssa Numu on tehnyt yhteistyötä.

Verenluovuttajina oli kampanjassa mukana sekä ensikertalaisia että kokeneita luovuttajia. Tavoitteena on myös lisätä säännöllisten verenluovuttajien määrää sekä aktivoida ja kannustaa uusia verenluovuttajia kokeilemaan, miltä tuntuu auttaa toisia ainutlaatuisella tavalla.

Kampanja muistuttaa verenluovuttamisen tärkeydestä

Numu on aktiivisten musliminuorten aloitteesta perustettu yhdistys, joka pyrkii virkistämään ja kehittämään nuoria niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Järjestön kolme päätavoitetta ovat aktivoiminen, vahvistaminen ja yhdistäminen.

Kuva Umalkair Mohamed

Verenluovutuskampanjan avulla Numu halusi toteuttaa kaikkia kolmea päätavoitettaan samanaikaisesti. Tästä syystä verenluovuttaminen ja siitä kertominen ovat olleet tärkeä osa Numun toimintaa järjestön perustamisesta lähtien.

Numun toisena päätavoitteena on vahvistaa nuorten islamilaisen tiedon ja identiteetin kehittämistä ja sen avulla integroida nuoria osaksi yhteiskuntaa. Yhdistys pyrkii kampanjoiden avulla tuomaan esiin verenluovuttamisen tärkeyttä. Suomessa tarvitaan lähes joka arkipäivä noin tuhat uutta verenluovutusta.

Yhteiskunnan eri ryhmien saavuttaminen ja aktivoiminen luovuttamaan verta on tärkeää. Kolmas yhdistyksen tavoite on yhdistää muslimiyhteisöä ja luoda yhteisymmärrystä muun väestön kanssa muun muassa järjestämällä erilaisia tapahtumia. Numu kannustaa nuoria osallistumaan kaikkeen hyödylliseen järjestö-, viranomais- ja yhteiskuntatoimintaan, johon verenluovuttaminenkin kuuluu.

Umalkair Mohamed

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!