17 Sep

Röda Korset religiöst obundet, eller?

Two children in Yalda read with joy the content of the food parcel that they received at the humanitarian aid distribution by the Syrian Arab Red Crescent. The food parcel is heavy as it is full of many items. The Syrian Arab Red Crescent managed to deliver food parcels in Babila, Yalda and Beit Sahem suburbs of Damascus, which have been under siege for 1 year. Paketti. Paketit. Lapsi. Lapset. Avustus. Avustukset. Apu. Polkupyörä.
Det finns många symboler inom Rödakorsrörelsen. Två barn har ett matpaket i Syrien från Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Bild: Ibrahim Malla/IFRC

När jag började skriva för Röda Korsets ungdomsblogg Henry goes live för drygt ett år sedan, var det förvånansvärt många som sade ”Men Elin, du är ju inte kristen, hur går det ihop?” Jag blev överraskad över den okunskap som fanns bland annars väldigt pålästa vänner och bekanta.

Röda Korset har alltså ingen koppling till någon religion. Ändå har organisationen godkänt andra symboler för att undvika de konflikter som kan uppstå på grund av de associationer som är förknippade med ett kors. En av dessa symboler är den Röda Halvmånen.

Röda korset antogs som skyddsemblem i krig för 151 år sedan då Genevekonventionen undertecknades år 1864. Tanken var inte att emblemet skulle symbolisera någon religion utan inspiration togs från den Schweiziska flaggan, eftersom organisationens grundare Henry Dunant också var schweizare och Schweiz var redan då en permanent neutral stat. Senare har röda halvmånen och röda kristallen införts som officiella emblem. Men varför?

Jag frågar Juhani Parkkari, som arbetar som militär jurist vid försvarsmaktens huvudstab och håller Röda Korsets kurser i humanitär rätt.

Vad är ett skyddsemblem?

Skyddsemblem används i konfliktsituationer. Det är strikta regler för när och hur symbolen får användas. Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen är skyddsemblem enligt den internationella humanitära rätten, vilken innehåller krigets lagar som reglerar vad man får och inte får göra under krig. Skyddsemblemen skyddar alla sårade och sjuka samt civil och militär sjukvård i väpnade konflikter. Det är förbjudet att angripa fordon, byggnader eller personal som bär emblemen.

Vilka var reaktionerna när röda halvmånen användes första gången?

Symbolen användes första gången i kriget mellan Ryssland och Turkiet år 1877-1878. Men symbolen trädde i kraft som officiellt skyddsemblem först efter första världskriget år 1929.

Det var ingen som protesterade emot Turkiets användande, men det ansågs ändå inte först vara brådskande att införa symbolen som officiellt skyddsemblem. De muslimska staterna förknippade troligtvis det röda korset mot vit bakgrund med korstågen på medeltiden, där riddarna hade det röda korset mot vit bakgrund på bröstet. Alla uppfattade därför inte korset som neutralt. Idag används länder med stor muslimsk befolkning röda halvmånen.

Röda Korset är ju en politiskt och religiöst obunden organisationen. I och med att man godkänner nya symboler, som helt klart symboliserar en religion, godkänner man inte då också i princip att det finns en religiös innebörd i det röda korset?

Det beror på hur man tolkar det. Det har diskuterats. Speciellt år 1929 när man också gav Iran rätt att använda röda lejonet och solen som symbol. I Iran började de ändå sist och slutligen använda röda halvmånen de också. Alla går inte med på att använda korset det ger fel associationer. Det är en svår fråga.

Varför valde man inte att bara ta i bruk en helt neutral symbol istället för två (korset och månen)?

Det förstod man inte just då. Först efteråt förstod man det. Först år 2005 införs den neutrala symbolen, röda kristallen. Det är också svårt att få en gemensam hållning bland över 100 stater. Det är inte så lätt. När det här började diskuteras för första gången så fanns det inte ännu så många självständiga stater där majoriteten var muslimer. Efter andra världskriget blev fler muslimska stater självständiga.  Och då blev det mer aktuellt.

Kan Röda Korset vara Röda Korset utan en symbol?

Det måste finnas ett gemensamt skyddsemblem. Om det inte finns så skulle väpnade styrkor kunna anfalla vad och vem som helst. Det är väldigt viktigt inom den humanitära rätten.

Har den röda halvmånen varit speciellt aktuell under den senaste tiden?

Nu speciellt i Syrien har det varit viktigt. Men de stridsgrupper som inte är representanter för någon stat följer inte alltid den humanitära rättens lagar. IS till exempel bryr sig inte om de internationella skyddsmärkena, oberoende om det är röda halvmånen eller röda korset. Röda Halvmånens generalsekreterare sköts i Syrien, till exempel. Mellan stater har det börjat fungera det här systemet, men mellan rebellgrupper och andra organisationer så fungerar det ännu inte.

Kommer det fler symboler i framtiden?

Efter den här röda kristallen nu, så kommer det troligtvis inte fler symboler. De flesta inom Röda Korset i Finland vill nog inte gå över till den röda kristallen, vad jag har förstått. Varför skulle man ändra på ett bra brand? Men det är klart att om man idag skulle grunda den här organisationen eller ett system med skyddsemblem så skulle man troligtvis genast införa en totalt neutral symbol i förhållande till religion, som den röda kristallen.

Andra symboler inom Rödakorsrörelsen:

rc-symbols

  • Röda kristallen togs officiellt i bruk år 2005. Symbolen är helt neutral och politiskt, kulturellt och religiöst obunden. Eritrea är det första landet där man använder röda kristallen både inom staten och utanför.
  • Röda davidsstjärnan (Magen David Adom) används bara av Israels nationella förening och är inget officiellt skyddsemblem utanför Israel. I Haiti till exempel så använde de Israeliska grupperna den röda kristallen.
  • Röda lejonet och solen har tidigare använts i länder med muslimsk befolkning. Symbolerna används inte idag men är fortfarande klassade som officiella emblem för organisationen.

Läs mer om användningen av skyddsemblemet.

Vill du lära dig mer om Röda Korsets symboler och krigets lagar? Anmäl dig till aktiviteter och kurser i humanitär rätt (på finska).

Text: Elin von Wright

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!