24 May

Suomen Punaisen Ristin nuoret saivat äänensä kuuluviin – sukupuolen moninaisuus huomioidaan jatkossa paremmin

Suomen Punaisen Ristin nuorisojäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa järjestön toimintaan ja saada aikaan uudistuksia. Kuva: Kaisa Sirén, SPR

 

Suomen Punaisen Ristin hallitus on hyväksynyt aloitteen sukupuolten moninaisuuden paremmasta huomioinnista järjestön työssä.

 

Aloite sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta on perusteltu. Hallitus edellyttää, että sukupuolen moninaisuutta kunnioitetaan järjestömme kaikessa toiminnassa, kommentoi SPR:n hallitus nuorten vuosikokouksessa laadittua aloitetta.

Järjestö aikoo jatkossa kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, ettei sukupuolta esitetä kaksinapaisesti. Hallitus toteaa, että esimerkiksi tapahtumailmoittautumisiin käytettävien sähköisten kaavakkeiden kohdalla selvitetään, onko mahdollista lisätä sukupuolen kohdalle kolmas vaihtoehto miehen ja naisen rinnalle. Lisäksi sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon myös järjestön materiaalien päivityksessä.

Hienoa, että aloite hyväksyttiin hallituksessa. Toivottavasti aihe otetaan jatkossa paremmin huomioon, sanoi aloitetta tekemässä ollut Kaisa Partanen, 24.

Hänen mielestään esimerkiksi osa järjestön koulutusmateriaaleista on termistöltään hieman vanhanaikaista ja kaipaisi sukupuolten esittämisen osalta uudistuksia.

Sukupuolta ei tarvitse korostaa, vaan voisimme puhua vain ihmisistä, Partanen sanoo.

Hän on ylpeä siitä, että Suomessa sukupuolen moninaisuus on otettu huomioon ja asiaa viedään SPR:ssä eteenpäin.

Saa nähdä herääkö kesäkuun yleiskokouksessa lisää keskustelua aiheesta.

 

Teksti: Linda Laine

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!