12 Nov

Siviilipalvelukseen houkuttelee yhä enemmän työkokemus

Siviilipalvelustaan aloitteleva toimittajamme Joona Möttö haastatteli kurssitovereitaan Lapinjärvellä ja selvitti minkälaisia ennakkoluuloja sivarit kohtaavat. Kysyimme myös Sivilipalveluskeskuksen johtajalta, Mikko Reijoselta, mikä merkitys siviilipalveluksella on nykypäivän yhteiskunnassa.

Joka vuosi noin 7 % maanpuolustusvelvollisista hakeutuu varusmiespalvelun sijaan siivilipalvelukseen. Palvelukseen hyväksytyksi tulemisen jälkeen uudet siviilipalvelusvelvolliset eli tuttavallisemmin sivarit viettävät kuukauden Lapinjärvellä valmistautuen siviilipalvelusjaksoonsa.

– Päätin lähteä sivariin pitkän harkinnan jälkeen ihan vaan senkin takia, että löysin hyvän sivaripaikan, joka on mun alaani. Tämä on mulle ehkä hyödyllisempi kokemus kuin armeijapalvelus, kertoo Lapinjärvellä koulutusjaksoaan aloitteleva Valtteri.

Myös moni muu Joonan haastattelemista sivareista kertoo videolla työkokemuksen vaikuttaneen heidän päätöksiinsä.

– Tuli mahdollisuus tehdä työtä, jota minä oikeasti haluan tehdä ja mitä minä haluan tehdä myös tulevaisuudessa, perustelee myös Eero.

Arkipäiväistynyt siviilipalvelus

Siviilipalveluskeskuksen johtaja Mikko Reijonen vahvistaa, että nykyään erityisesti työkokemus vaikuttaa aiempaa enemmän siviilipalveluksen valitsemiseen.

– Siviilipalvelus on siinä mielessä arkipäiväistynyt, että se on luonteva valinta monelle nuorelle miehelle jo pelkästään työkokemuksen vuoksi. Monelle siviilipalvelus tarjoaa ensimmäisen pitkän työsuhteen.

Oletus on, että valinnan taustalla ovat myös vakaumukselliset syyt, mutta niitä ei tarvitse siviilipalvelukseen hakiessa eritellä. Monen valintaan vaikuttaa myös elämäntilanne.

Siviilipalvelulla maanpuolustusvelvollisuuttaan suorittavat ovat Reijosen mukaan merkittävä voimavara yhteiskunnalle.

Koska siviilipalveluspaikan on oltava yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon toimija, siviilipalvelusmiehet tekevät noin 10 kuukauden työpalvelusjaksonsa useimmiten kunnille tai järjestöille, kuten Suomen Punaiselle Ristille.

– Suosittuja kohteita siviilipalvelukseen ovat esimerkiksi vastaanottokeskukset, mutta palveluskohteiksi on valittu kaikenlaista puusepäntyöstä sairaankuljetukseen, Reijonen sanoo.

Järjestelmän toimivuudesta kertoo sekä sivarien että työpalveluspaikkojen tarjoajien tyytyväisyys.

Lapinjärvellä aloittaa 11 siviilipalveluserää vuodessa. Vaikka armeijassa ei ollakaan, neljän viikon aikana miehet elävät samankaltaista tupaelämää kuin alokkaat varuskunnassa.

Koulutuksessa on suuntautumisvaihtoehtoja väkivallan ehkäisystä ympäristön suojeluun. Koulutusjaksoihin sisältyvät myös muun muassa suosittu Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutus sekä humanitaarisen oikeuden kurssi.

Video: Joona Möttö
Teksti: Mirkka Helkkula