12 Jul

Moni teloo itsensä kotonaan – kiire ja huolimattomuus ovat yleensä syynä onnettomuuksiin

Teräviä asioita ei kannata sekoittaa keittiössäkään. Terävien esineiden aiheuttamat viiltohaavat ovat eräs yleisimmistä kotitapaturmien muodoista. Alkoholin nauttiminen lisää tapaturmariskiä suuresti. Kuva: Tapio Pellinen

 

Koti on yllättävän vaarallinen paikka. Suomalaisille sattuu vuosittain yli miljoona kotitapaturmaa, joka on yli 80 prosenttia kaikista tapaturmista. Perjantaina 13. päivänä vietettävän Tapaturmapäivän kunniaksi Henry Goes Live selvitti, mitkä vaarat vaanivat kodin sydämessä.  

 

OLEMME TOTTUNEET PITÄMÄÄN kotia maailman turvallisimpana paikkana, mutta tilastot kertovat toista. Kotona tapahtuvien tapaturmien seurauksena suomalaiset saavat yli miljoona fyysistä vammaa, 50 000 ihmistä joutuu sairaalaan, ja yli 2 000 saa surmansa.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveys- ja turvallisuusongelma, ja niistä aiheutuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijoiden mukaan 1,2–1,4 miljardin euron vuosittaiset kokonaiskustannukset. Kotitapaturmat aiheuttavat myös huomattavasti enemmän sairauspoissaoloja kuin työtapaturmat.

Tilastojen varjossa vaikuttaa siltä, että koti on täynnä onnettomuusloukkuja. Lohtua voi saada siitä, että kotitapaturmien riskiä on mahdollista pienentää merkittävästi varsin yksinkertaisin keinoin. Tapaturmien ehkäisy alkaa vaaratekijöiden tiedostamisesta ja kodin vaaranpaikkojen kartoituksesta. Mitä paremmin tunnistat erilaiset vaaratekijät, sitä tehokkaammin pystyt vaikuttamaan niihin, pienentämään tapaturmariskiä ja vähentämään onnettomuuksia.

 

KEITTIÖ ON KODIN SYDÄN. THL:n tutkimuksen mukaan keittiö on myös kodin vaarallisin huone. Vietämme keittiössä puuhastellen paljon aikaa, mutta emme helposti tunnista siellä olevia riskejä.

Yleisin kotitapaturman syy on alle metrin korkeudelta putoaminen tai kaatuminen. Kukapa meistä ei olisi joskus kiivennyt kiikkerälle tuolille kurkotellakseen ylähyllyn taaimmaista purnukkaa? Silloin kun on pakko kiipeillä, tukevat ja kunnolliset keittiötikkaat ovat turvallisemmat kuin tuoli tai jakkara. Myös kompastumiset ja liukastumiset ovat yleisiä keittiössä tapahtuvia tapaturmia. Kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota kodin sisätilojen turvallisuuteen ja esimerkiksi kuivata lattialle kaatuneet nesteet heti pois.

Toiseksi yleisin kotitapaturma on terävän esineen aiheuttama vamma. Olet varmaan myös joskus pilkkonut kasviksia samalla, kun katsot samalla televisiosta lempiohjelmaasi tai juttelet ystävällesi? Kaikista yleisin syy terävän esineen aiheuttamaan vammaan on huolimattomuus. Keskity siis kerrallaan vain yhteen asiaan. Älä yritä hämmentää kattilaa tai puhua puhelimessa samaan aikaan, kun leikkaat veitsellä jotain. Käsittele teräviä esineitä varoen ja valvo erityisen tarkasti, jos annat niitä lasten käyttöön.

 

Korkealle kurotellessa hosuminen ei kannata. Alle metrin korkeudelta putoaminen tai kaatuminen on yleisin kotitapaturma. Kuva: Tiina Lahti

 

Veitset ovat kuluvia työkaluja, ja niistä on pidettävä huolta. Tylsällä veitsellä nirhaat sormesi todennäköisemmin kuin terävällä. Teroita veitset ja sakset säännöllisesti, jotta työvälineet pysyvät hyvässä kunnossa. Säilytä veitset ja muut terävät esineet turvallisessa paikassa äläkä jätä niitä käytön jälkeen pöydälle.

Kolmanneksi yleisin kotitapaturma on kuuman esineen aiheuttama palovamma. Keittiössä oleva lieden levy on kodin yleisin palovammojen aiheuttaja. Myös palovammat ovat usein seurausta huolimattomuusvirheistä, joten ethän käytä liettä väsyneenä.

Kuumenevat laitteet itsessään ovat turvallisia, mutta usein niitä käytetään väärin tai vioittuneina. Leivänpaahtimeen saatetaan tunkea sinne kuulumattomia esineitä tai ruuat unohdetaan liedelle. Palovammojen lisäksi suurin osa kodin tulipaloista syttyy keittiöissä. Älä säilytä lieden lähettyvillä mitään syttyvää äläkä jätä ruokaa liedelle valvomatta. Sijoita palovaroitin keskeiselle paikalle keittiössä ja säilytä sammutuspeitto käden ulottuvilla tulipalon varalta.

 

TAPATURMAN TÄRKEIN HOITO on aina ennaltaehkäisy. Jokainen voi omalla käyttäytymisellään pienentää tapaturmariskiä ratkaisevasti. Useimmat tapaturmat voidaan välttää yksinkertaisesti olemalla varovaisempia.

Kiire on nyky-yhteiskunnan yleinen vitsaus, ja myös kotitapaturmissa kiireellä on usein osuutensa. Tutkimusten mukaan kiire, väsymys ja huolimattomuus aiheuttavat valtaosan kodin tapaturmista. Myös välinpitämätön asenne kodin turvallisuutta kohtaan tai ajattelemattomuus vaikuttavat usein taustalla. Unohda siis kiire ja turha kikkailu! Emme voi myöskään olla muistuttamatta humalatilan vaikutuksesta: tapaturmariski kasvaa moninkertaiseksi alkoholipitoisuuden kasvaessa.

Jokaiselle sattuu joskus haavereita, ja siksi on tärkeä osata toimia oikein turmatilanteessa. Mitä nopeammin toimit, sitä pienemmiksi vammat yleensä jäävät. Jos sinusta tuntuu, että ensiaputaidoissasi on parannettavaa, niin Punainen Risti järjestää ensiapukursseja ympäri maata. Voit lukea paikkakuntasi ensiapukursseista täältä.

Teksti: Maria Hietajärvi

 

Lähteet:

http://www.julkari.fi/handle/10024/135809

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74772

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/tapaturmat-suomessa

 

03 Dec

Elintärkeät ensimmäiset minuutit – osaatko toimia?

Onnettomuustilanteissa oikein annettu ensiapu voi säästää lääkärissä käynniltä tai jopa pelastaa henkiä. Tuleva ensihoitaja ja ensiavun intohimoinen vapaaehtoinen, 18-vuotias Tomi Malinen kertoo, mitä ensiaputaitoja jokaisen ainakin kannattaisi osata ja miksi nopeus on ensiavussa valttia.

hätänumero

Kotimme ja lähiympäristömme ovat täynnä vaaranpaikkoja, joissa yksinkertaiset ensiaputaidot voivat pelastaa henkiä. Vuonna 2013 lähes 3000 suomalaista kuoli tapaturmaisesti: koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa 2268, tieliikenneonnettomuuksissa 258 ja työpaikkatapaturmissa 22 henkeä.

Vaikka suurin osa tapaturmista on pienempiä, esimerkiksi kotona, työpaikalla tai muuten vapaa-ajalla sattuvia kaatumisia, palovammoja tai haavereita, jokaisen on hyvä varautua myös vakaviin onnettomuuksiin. Tilanteisiin joudutaan usein äkillisesti, jolloin aikaa miettiä on vain vähän tai ei lainkaan.

– Ensiaputaidot pelastavat henkiä, sillä ne ensimmäiset minuutit ovat usein merkityksellisimpiä. Jos ensiapua ei ole onnettomuustilanteessa annettu, paikalle saapunut ensihoitoyksikkö ei välttämättä voi enää korjata vahinkoa, kertoo 18-vuotias Suomen Punaisen Ristin Nilsiän osaston ensiavun vapaaehtoinen Tomi Malinen.

Ei ikä, vaan taitokysymys

Ensiapu ei katso ikää. Ensimmäistä kertaa 12-vuotiaana ensiapukurssin käynyt Tomi on siitä hyvä esimerkki. Ensiavussa häneen tekivät heti vaikutuksen kurssin ja ensiavun vaatima säpinä ja sähäkkyys, mutta myös oman lähipiirin tuki.

– Olen kolmannen polven vapaaehtoinen, sillä myös isäni ja ukkini ovat olleet aktiivisia SPR:läisiä.

Tomin kohdalla ensiapu vei miestä tavallista pidemmälle, sillä kursseilla kerätty kokemus innosti häntä myös ammatinvalintaan. Nyt hän opiskelee ensihoitajaksi.

älä hukkaa aikaa

Muista kylkiasento ja painelu-puhalluselvytys

Kokeneena ensiavun antajana ja kouluttajana Tomi tietää, että tavallisten ihmisten ensiaputaitojen tärkeyttä ei pidä aliarvioida – päinvastoin. Esimerkiksi onnettomuuksissa loukkaantunutta uhkaa usein tukehtuminen, ja sen myötä vakavakin aivovaurio. Perusensiaputaitojen hallinta on siis kriittistä, jotta toiminta onnettomuustilanteissa olisi tarvittavan nopeaa ja määrätietoista.

– Nyt kun julkisesta terveydenhuollosta karsitaan, ensiaputaitojen tarve on korostunut entisestään. Ensivasteen saantiin onnettomuuspaikalle on tullut enemmän viivettä. Perusensiaputaidoilla pystyy auttamaan peruselintoimintojen ylläpitämisessä ennen ammatillisen ensihoidon saapumista.

Tomi kertoo, että niinkin yksinkertaiset keinot kuin kylkiasento ja painelu-puhalluselvytys auttavat usein siihen asti, kunnes sairastunut tai vammautunut saadaan terveydenhuollon ammattilaisten hoitoon.

– Ne ovat kaksi hyvin helposti opittavaa asiaa, joilla pystyy akuuttitilanteessa pelaamaan lisää aikaa sekä onnettomuuden uhrille kuin ensihoitajillekin.

hoitoketju

Ensiapu auttaa myös kotona

Vakavien onnettomuustilanteiden ja sairaskohtausten lisäksi ensipua on hyvä osata myös arkisten tapaturmien vuoksi. Esimerkiksi pienillä palovammoilla ja haavoilla ei tarvitse aina kuormittaa ensihoitoa, vaan maallikon antama ensiapu voi hyvin olla se ainoa tarvittava hoito.

Tomi muistuttaa, että ensiaputaitoja täytyy myös pitää yllä, sillä ne saattavat unohtua nopeasti.

Usein tehokkain keino saada ihmisiä lähtemään ensiapukursseille, on houkutella kaverit mukaan. Niin Tomikin on tehnyt. Osa heistä on myös jäänyt aktiivisesti toimintaan.

– Kaikki meistä ovat jossain vaiheessa joutuneet käyttämään oppimiamme ensiaputaitoja, vähintään kotitapaturmissa. Voi siis sanoa, että kursseista on todella ollut hyötyä.

tapaturmat

Vanhempien pitäisi petrata

Tomin mukaan etenkin nuorilla ensiaputaidot ovatkin nykyisin yhä paremmin hallussa. Koulujen opetussuunnitelmiin kuuluu ensiavun perusteet. Lisäksi esimerkiksi joissakin lukioissa ensiavun 1. ja 2. kurssit käymällä saa suoritettua yhden terveystiedon kurssin.

– Nuoret ovat muutenkin yhä kiinnostuneempia oppimaan ensiapua, Tomi uskoo.

Huolestuneempi hän on vanhempien ikäryhmien ensiaputaidoista.

– Siinä missä nuoret oppivat ensiaputaitoja usein jo koulussa, aikuisten tulee itse olla aktiivisia. Tästä syystä toisilla taidot puuttuvat täysin.

velvollisuus auttaa

Haluatko lisää tietoa?

SPR järjestää ensiapukursseja aktiivisesti ympäri Suomea.

Voit myös harjoitella ensiaputaitoja tai testata omia valmiuksiasi Punaisen Ristin ensiapupelien ja -testien avulla.

Teksti ja kuvitus: Riikka Hietajärvi