21 May

Terveisiä Genevestä!

Youth Delegate Kaisa Laitila has been working in Geneva the last six months. She tells about her interesting job in the Gender and Diversity team. Are you interested to become a Red Cross Youth Delegate? Read more about it here.

Sosiaalinen sukupuoli, diversiteetti, invaliditeetti – mitä näillä vaikealta kuulostavilla käsitteillä on tekemistä Punaisen Ristin katastrofiavun kanssa? Siitä lähdin ottamaan selvää viime vuoden lokakuussa, kun Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliselle liitolle aukesi nuorisodelegaattipaikka gender & diversity -tiimissä.

Kaisa-LaitilaTiimin tehtävänä on varmistaa, että sukupuoli ja moninaisuus otetaan huomioon olennaisena osana Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun katastrofityötä. Tiimi tarjoaa asiantuntemusta myös sukupuoleen kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Nyt puoli vuotta myöhemmin yllämainitut käsitteet tuntuvat jo arkipäiväisiltä. Ilman niiden huomioon ottamista emme voisi täyttää työmme tärkeintä tavoitetta: avun antamista kaikista heikoimmassa asemassa oleville.

Nuorisodelegaatin työ liitolla on ollut hurjan mielenkiintoista ja opettavaista. Työtehtäväni ovat vaihdelleet koulutusmateriaalin tekemisestä katastrofiavun toimintasuunnitelmien analysoimiseen ja gender & diversity -asioista tiedottamiseen. Vaikka kenttätyö tuntuu kovin kaukaiselta täältä Geneven pääkonttorista käsin, työ on avartanut omaa suhtautumistani katastrofiapuun ja yleisesti Punaisen Ristin avustustyöhön maailmalla. Gender & diversity -näkökulma on otettava huomioon yhtenä pelastavana tekijänä siinä missä ruoan ja veden jakelu sekä suojan rakentaminen.

Gender & diversity -näkökulma tulee väistämättä esille avustustyössä, sillä kaikki ihmiset eivät koe katastrofia samalla tavalla. Maanjäristys voi olla hyvin erilainen kokemus työssäkäyvälle perheelliselle miehelle kuin perheensä menettäneelle teinitytölle. Avustustyöntekijöinä meidän tulee ottaa huomioon avunsaajien erilaiset kokemukset, jotta voimme tehokkaasti tarjota hätäapua kaikille sitä tarvitseville.

Viimeisen lähes seitsemän kuukauden aikana olen ollut mukana työstämässä kahta laajempaa projektia ja joukkoa muita pienempiä kokonaisuuksia. Ensimmäinen työurakka oli luonnostella ‘gender & diversity vähimmäisvaatimukset hätäavussa’ -ohjeistus kentällä työskenteleville avustustyöntekijöille ja vapaaehtoisille. Painatusta vaille valmis dokumentti asettaa konkreettiset vähimmäisvaatimukset Punaisen Ristin tarjoaman katastrofiavun kuudelle eri sektorille (terveys, vesi ja sanitaatio, suoja, ruokaturva, avustustarvikkeiden (muut kuin ruoka) jakelu ja elinkeino) sekä katastrofivalmiudelle. Esimerkiksi lukkojen ja valaistuksen huomioon ottaminen vessoja sekä suojaa rakennettaessa todistetusti ehkäisee sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa. Jopa niinkin vähäpitoisilta tuntuvat asiat kuin lukkojen lisääminen voivat ennaltaehkäistä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin kohdistuvaa väkivaltaa.

Gender&diversity-koulutus

Toinen iso, myös loppusuoralla oleva projekti koostui uuden ‘gender & diversity katastrofiavussa’ -koulutusmateriaalin kokoamisesta. Koulutuksen päämääränä on lisätä katastrofiavun parissa toimivan henkilökunnan ja vapaaehtoisten tietoisuutta sekä muuttaa käytäntöjä liittyen sosiaaliseen sukupuoleen, diversiteettiin ja sukupuoleen kohdistuvaan väkivaltaan katastrofitilanteissa. Upouusi kaksipäiväinen koulutus pilotoitiin Genevessä ja seuraavaksi koulutettaviksi pääsevät Australian Punaisen Ristin avustustyöntekijät.

Työ kahden hengen gender & diversity -tiimissä jatkuu vilkkaana kohti kesää. Yllämainitut materiaalit otetaan nyt testikäyttöön ja kuluvan vuoden aikana koulutus ja vähimmäisvaatimukset hiotaan tarpeita vastaaviksi sekä entistä ehommiksi.

Kaisa Laitila

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!