07 May

Vappen med Röda Korset

On May Day eve the Red Cross first aid volunteers helped more than 300 people in Helsinki. Henry Goes Live got the chance to follow them during the evening. Are you interested in first aid and would like to become a volunteer?  Join a first aid group!

Röda Korset har omkring 25 frivilliga som ger första hjälp till främst minderåriga berusade under Vappen. En del av de frivilliga är på tillnyktringsstationen, en del i de fyra ambulanser som patrullerar runt och en del i Röda Korsets egen buss.

Klockan 16.30 träffas de frivilliga utanför ett dagis i Helsingfors. Dagiset ska fungera som tillnyktringsstation under Valborgsnatten. Hit förs de minderåriga som inte längre kan stå på sina ben. Redan kl.17 ligger den första rejält minderåriga och sover av sig ruset.

Jag ska följa med Tove Fagerström som leder arbetet i bussen. Klockan 17 bär det av. Första hållplatsen Havis Amanda.

VappenBild1

Tove Fagerström har jobbat som frivillig för Röda Korset i femton år. Vappen i Röda Korsets buss är ingenting nytt för henne.

VappenBild4

Bussen parkerar intill esplanaden i tid för den traditionsenliga mösspåläggningen på Havis Amanda. Det är fullt av firande studerande på plats.

VappenBild5

Helsingfors församling är med på bussen. De samarbetar med Röda Korset. Sonja Fritzsch, Antti Lehto, Sami Lindroos och Johanna Lehto är redo att gå ut på stan för att tala med ungdomar.

VappenBild6

Samtidigt gör Röda Korsets frivilliga färdigt allting i bussen. Det finns medicin, alla förnödenheter och utrustning för sjukvårdspersonal i bussen.

VappenBild10

I början av kvällen Petteri Blom och Tuula Käähkönen gå turer. Första hjälpen väskan och Walkie-talkien är med.

VappenBild11

“Det bästa med Vappen är att alla är glada och att man får festa med sina kompisar. Och skumpa hör till!” säger Christopher Berner, Jannike Leskinen och Karolina Pänttäjä vid Esplanaden.

VappenBild16

Tove Fagerström minns hur det var vildare på 90-talet. “Då var det fullrulle hela kvällen. Som mest var det 100 på tillnyktringsstationen på en kväll. Idag är det kanske omkring 10.”

VappenBild18

Lite efter kl.20 fortsätter bussen till hållplats nummer två: Brunnsparken. Jag lämnar Röda Korsets buss kl.21. Det är fortfarande ingen patient i bussen. Men senare på kvällen och natten får de frivilliga mer att göra.

Följande dag, 1a Maj, har jag kontakt med Markku Lempinen som ledde hela Röda Korsets första hjälp verksamhet under Valborg. Det var fullt upp från ca kl.21 – 03.00. De sista lämnade tillnyktringsstationen med hjälp av polisen vid kl.04.00. Totalt var det 10 unga på tillnyktringsstationen och fyra av dem fördes för fortsatt vård till sjukhuset.

Bussen hade 23 patienter. Allt som allt blev de tvungna att ge första hjälpen till 66 personer. Tre av dem fördes till sjukhus. De frivilliga hjälpte omkring 300 ungdomar genom samtal eller annan mindre hjälp. Under kvällen deltog 65 frivilliga, 25 av dem jobbade för Röda Korset.

Elin von Wright

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!